Van autodealers naar autodelers

20 Mei 2018

Van autodealers naar autodelers

Groen kiest resoluut voor een andere mobiliteit. Het stimuleren van verplaatsingen te voet of met de fiets alsook langere verplaatsingen met het openbaar vervoer horen hier bij. Uiteraard valt individueel vervoer met de auto niet weg te denken uit onze samenleving, maar toch zijn er alternatieven. Uit studies blijkt immers dat auto’s gemiddeld 23 uur per dag stilstaan en dat het gemiddeld traject 19 km is. Hebben we dan allemaal een auto nodig?

Mogelijk kan een systeem van autodelen soelaas bieden om de voordelen van autogebruik aan tebieden, zonder de nadelen van autobezit. Een auto neemt in veel huishoudens immers een grote hap uit het budget: van aankoopprijs over wegentaks naar onderhoud, verzekering en brandstof. Groen Zoersel wil mensen graag laten stilstaan bij de mogelijkheden om auto’s te delen met anderen. Er zijn particuliere bedrijven die elk op hun eigen manier auto’s beschikbaar maken voor mensen op zoek naar mobiliteit, zoals Cambio, Zen Car, Partago, ... Poppy. Ook zijn er platformen waar mensen hun eigen auto aanbieden zoals Tapazz en Cozy Car.

Op 17 mei om 20 u hield Groen in het Koetshuis (Kasteeldreef 55) een ‘autodeelparty’, een infoavond over autodelen en de mogelijkheden daarvan in Zoersel.

Bram Seeuws, project- en beleidsmedewerker bij Autodelen.net, bracht een zeer interessante introductie in de verschillende systemen van autodelen.
Wij zien dit alvast zitten hier in Zoersel! Jullie? Zoek je wegwijs in de verschillende systemen, kan je steeds autodelen.net contacteren!