2015 wordt somber milieujaar voor Zoersel

21 December 2014

2015 wordt somber milieujaar voor Zoersel

De voorbije internationale klimaatconferentie in Peru maakte het nogmaals duidelijk. Om de opwarming van de aarde te beperken, zijn dringende maatregelen noodzakelijk. Alle politici waren het er over eens. Alleen, wie doet er wat aan? Ook lokale overheden hebben hun verantwoordelijkheid. Gemeenten zoals Zwijndrecht en steden zoals Gent, waar Groen deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid, ondernemen heel wat acties voor een duurzaam milieubeleid. Burgers en organisaties kunnen er aanspraak maken op een brede waaier aan ondersteuning voor milieuvriendelijke initiatieven. En Zoersel? Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt betreurde op de gemeenteraad van 17 december het gebrek aan initiatieven op vlak van milieu, mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA en CD&V hebben duidelijk andere prioriteiten en maken geen duidelijke keuzes voor een betere kwaliteit van onze leefomgeving. Bijgevolg keurde Groen het budget 2015 en de aanpassing aan het meerjarenplan niet goed.  

 

Wil jij ook je stem laten horen in het klimaatdebat, steun dan de oproep van de vzw Klimaatzaak. Zij stelden de federale en gewestelijke overheden onlangs in gebreke voor hun falend beleid. Op www.klimaatzaak.eu lees je hoe mede-eiser te worden.