Beleidsintenties N-VA en CD&V

29 Mei 2013

Meer dan 6 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen kunnen N-VA en CD&V, eindelijk hun beleidsintenties voor de volgende 6 jaar aan de Zoerselse bevolking voorleggen. In heel wat van deze beleidsintenties kan Groen zich terugvinden. Een aantal beleidslijnen van de afgelopen jaren wordt voortgezet. Wij lezen met plezier dat er belang wordt gehecht aan een goed uitgebouwd sociaal beleid, milieu- en natuurbeleid. Op vlak van mobiliteit worden er maatregelen in het voordeel van voetgangers en fietsers aangekondigd. In het kader van Noord-Zuid blijven aankopen eerlijke handel voorop staan en wordt de stedenband met Bohicon verder uitgebouwd. Men wil  alternatieve woonvormen nader onderzoeken en op onderwijsvlak evolueren naar een 'brede school'.. We hopen dat de intenties de volgende jaren ook in beleidsdaden worden omgezet. Groen wil op een constructieve manier blijven participeren aan het aangekondigde open debat over de kerntaken van de gemeente.Anderzijds maakt Groen zich grote zorgen over enkele plannen.

In het hoofdstuk mobiliteit lezen wij dat het dorpscentrum van Zoersel na de realisatie van de omleidingweg 'vlot bereikbaar' gemaakt moet worden. Groen heeft er altijd voor gepleit om het dorpscentrum van Zoersel verkeersluw te maken met een weginrichting waar prioriteit wordt gegeven aan voetgangers en fietsers. Indien Zoersel dorp als een 'vlot bereikbare' autoboulevard wordt heraangelegd, vrezen we dat de huidige problemen niet opgelost zullen geraken en het verkeer door het centrum zal blijven razen.

Zoersel heeft haar deelname aan de campagne Klimaatneutrale organisatie 2020 van de provincie Antwerpen onlangs herbevestigd. Hoewel de deelname aan de campagne heel wat inspanningen zal vergen, lezen we hiervan niets terug in de beleidsintenties.

In de beleidsintenties valt te lezen dat de mogelijkheid van een tweede nieuwe KMO-zone aan de op- en afrit van de E34 onderzocht zal worden. Groen stelt zich vragen bij de noodzaak van dit onderzoek. De geplande zone aan De Schaaf ? De Delften volstaat ruimschoots voor ons. Een tweede nieuwe KMO-zone aan de op- en afrit van de E34 overstijgt de ruimtelijke draagkracht van Zoersel. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het gewestplan voorzien trouwens geen mogelijkheden voor een KMO-zone op die plek. Bovendien zal dit enkel nog meer verkeer door en langs Zoersel aantrekken.