Bijkomende mogelijkheden voor de Zoerselse stedenband met Bohicon

05 Januari 2012

Tijdens een bezoek van een delegatie van de stad Bohicon (uit Benin) werd de stedenband tussen Zoersel en Bohicon plechtig ondertekend. Om dergelijke initiatieven aan te moedigen, verleent de Vlaamse regering via een 'convenant' subsidies aan de gemeenten. Deze middelen zijn zeer welkom maar volstaan echter niet om een antwoord te bieden aan de vele noden. Daarom vroeg Bob Peeters aan de gemeenteraad om de verdeling van de middelen die Zoersel aan ontwikkelingssamenwerking besteedt, te herzien. De raadsleden keurden dit eenparig goed, waarvoor onze schepen hen dankte en beloofde om er voor te gaan om van deze stedenband een succes te maken. Zoersel besteedt 0,7 % van zijn inkomsten aan ontwikkelingssamenwerking. Voortaan zal de werking voor Bohicon hiervan een deel kunnen gebruiken.