Buurtweg nr 45 moet open

19 Oktober 2015

Buurtweg nr 45 moet open

Groen nodigde voor de Dag van de Trage Weg op 17 oktober alle politieke partijen, diverse verenigingen en inwoners van Zoersel uit om het schepencollege een krachtig signaal te geven om buurtweg nr. 45 opnieuw open te stellen. Onze actie kon op brede steun rekenen. Buurtweg nr. 45 verbindt Halle-Velden met De Blokskens. Een gedeelte ervan loopt nu over weilanden en is daar afgesloten. Nochtans kan de buurtweg een sterke meerwaarde bieden als verbindingsweg tussen het Zoerselbos en de Halse bossen. Zo kunnen wandelaars op een rustige manier van het landschap en de natuur genieten. Reeds op de gemeenteraad van 15 oktober 2013 diende Groen een gemeenteraadsbesluit in met de vraag aan het schepencollege om deze trage weg opnieuw open te stellen. Het voorstel werd toen echter afgewezen door CD&V en N-VA.  

Ondertussen zijn we bijna twee jaar verder. Ondanks de afkeuring van het gemeenteraadsbesluit heeft schepen voor mobiliteit Danny Van de Velde zijn schouders onder het dossier gezet. Zo trachtte hij o.a. de grondeigenaars te overtuigen om de afgesloten buurtweg opnieuw toegankelijk te maken. Zij blijven echter het been stijf houden. Het schepencollege moet de volgende maanden een definitieve beslissing nemen over verdere stappen in het dossier.

 

Volgens de wet heeft een gemeente de plicht om te waken over de publieke toegankelijkheid van buurtwegen, als onderdeel van het openbaar domein. Buurtweg nr. 45 werd echter deels onrechtmatig afgesloten over een afstand van 250 m. Dit is het gedeelte waar de Halse loop zich in zuidwestelijke richting verwijdert van De Blokskens, om daarna verder aan te sluiten op Halle-Velden.

 

Voor Groen is het duidelijk: buurtweg nr. 45 moet open. Met onze actie van 17 oktober hopen wij het schepencollege overtuigd te hebben om zich niet neer te leggen bij de onwil van de grondeigenaars.