CD&V en N-VA maken soap van PPS Halle-Dorp

01 Mei 2015

CD&V en N-VA maken soap van PPS Halle-Dorp

De gemeenteraad van 21 april behandelde één van de belangrijkste dossiers van deze legislatuur: de opmaak van een visie over de ontwikkeling van Halle-Dorp via een samenwerking tussen de gemeente en private partners (afgekort PPS Halle-Dorp). De afgelopen maanden werden alle politieke partijen en adviesraden betrokken bij de voorbereiding van het dossier. Cruciaal in de ontwikkeling van Halle-Dorp is de locatie van de nieuwe school. Hierbij werden twee denkpistes onderzocht: Halle-Velden, op de plaats van de huidige schoolgebouwen, en de site Watermolen waar vroeger transportbedrijf Van Aerde gevestigd was. In onze elektronische nieuwsbrief van vorige maand kon u al lezen dat de school voor Groen thuis hoort in het centrum. Ook een studie in opdracht van de gemeente sprak zich duidelijk uit voor een school op Halle-Velden. Tot onze tevredenheid lazen we in het lastenboek voor het PPS Halle-Dorp dat op de gemeenteraad van 21 april werd behandeld, dat CD&V en N-VA de logische keuze maakten om de nieuwe school op Halle-Velden te bouwen. Groot was dan ook onze verbazing toen CD&V schepen Bart Sebreghts op de gemeenteraad onverwacht aankondigde een keuze voor de site Watermolen toch nog mogelijk te willen maken. Toen ons gemeenteraadslid Marc De Cordt hierop een amendement indiende om de mogelijkheid terug te schrappen uit de teksten, werd de gemeenteraad op vraag van CD&V zowat een half uur geschorst voor overleg binnen de meerderheidspartijen. Blijkbaar moesten alle neuzen dringend in dezelfde richting gezet worden. Het amendement van Groen werd uiteindelijk enkel gesteund door sp.a en Open Vld.

Een lastenboek opstellen en een logische keuze op het moment van behandeling in de gemeenteraad terug in vraag stellen. CD&V en N-VA torpederen met deze soap een voorheen door alle partijen breed gedragen visie op de ontwikkeling van Halle-Dorp.