Circulair bouwen aan nieuwe bib voor St.-Antonius

27 Oktober 2023

Circulair bouwen aan nieuwe bib voor St.-Antonius

Het is al lang voor iedereen duidelijk: de bibliotheek van St.-Antonius is dringend aan vernieuwing toe. Dankzij de subsidies van het Europees project EHHUR legde de gemeente in de afgelopen maanden een heel traject af naar een moderne en multifunctionele bibliotheek.

Die zal gebouwd worden volgens circulaire principes: zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen of ecosystemen aan te tasten. De gemeente werkte voor dit ontwerp samen met energiecoöperatie Zonnewind en het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen & Wonen Kamp C.

Er kwamen twee locaties in aanmerking: de site van de huidige bibliotheek op de Handelslei en die van het oud politiecommissariaat in de Kerkhoflei. Op basis van een bevraging van de Zoerselaars, de inbreng van verschillende partners en een ruimtelijke studie koos het gemeentebestuur voor de huidige locatie in de Handelslei. Zowel boven de nieuwe bib als in de Kerkhoflei komt er ook bijkomende woonontwikkeling, waaronder een aantal sociale woningen.


De keuze voor een duurzaam, circulair gebouw werd opgenomen in de selectieleidraad die met volle steun van Groen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 oktober. Kandidaat bouwpartners kunnen nu voorstellen indienen over hoe zij het project willen realiseren.