De wind zit mee voor hernieuwbare energie

29 December 2020

De wind zit mee voor hernieuwbare energie

Door alle heisa over de kernuitstap dreigen we te vergeten wat de echte uitdaging is: tegen 2050 de omslag maken naar een 100 procent hernieuwbare en circulaire economie. Daarvoor moeten we inzetten op versnelde uitbouw van hernieuwbare energie, verhoogde connectie met de buurlanden, en vraagsturing (ons energiegebruik maximaal afstemmen op de variabele productie van zonne- en windenergie).

De vorige regeringen hebben 17 jaar lang getalmd en mist gespuid over de kernuitstap, waardoor de industrie aarzelde om de nodige investeringen te doen in hernieuwbare energie. Gelukkig neemt onze nieuwe groene minister van Energie, Tinne Van der Straeten, het roer stevig in handen. Ze zet een duidelijke en haalbare richting uit en maakt zo een eind aan de impasse in het Belgische energiebeleid. De onderzoeksinstelling Energyville (een samenwerking tussen de Belgische onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en Uhasselt) rekende uit dat België, mede onder impuls van de Europese Green Deal, tegen 2030 al tot 66 procent hernieuwbare energie kan komen.

En wat dan met de kerncentrales, is het verstandig om die te sluiten? Vijf van de zeven zijn einde levensduur en moeten sowieso dicht. Twee van de zeven centrales een tiental jaar langer open houden maakt dus geen groot verschil. Enkele winters geleden was er trouwens – wegens panne, onderhoud of sabotage – slechts één in werking. In afwachting van voldoende groene energie zijn sowieso nieuwe gascentrales nodig om de capaciteit van de kerncentrales op te vangen. Stijgt hierdoor de CO2 uitstoot? Neen! De energieproductie valt immers onder Europese regelgeving. Komt er in België een efficiënte gascentrale bij, dan moet er ergens anders een vervuilende steenkool-centrales sluiten, bijvoorbeeld in Duitsland of Polen. Op Europees niveau stijgt de CO2 uitstoot dus niet.
 


Als groene minister is Tinne Van de Straeten ook gevoelig voor de sociale aspecten van de energietransitie. Ze neemt zich voor om de energiefactuur betaalbaar te houden, en wil inspelen op de nieuwe Europese regelgeving rond energiecoöperaties die een meer democratische productie van hernieuwbare energie mogelijk maken.

Ondertussen zit Zoersel niet stil. In het kader van de uitvoering van het klimaatplan werden onlangs zonnepanelen geplaatst op het dak van serviceflats De Loteling in samenwerking met energiecoöperatie Zonnewind. Het is de bedoeling dat in 2021 zonnepanelen gelegd worden op het dak van het administratief centrum en van basisschool Beuk en Noot in samenwerking met Zonnewind.

Nog vragen over dit boeiende onderwerp? Wij beantwoorden ze graag!