Derde bezoek aan Bohicon werd een succes

27 Juni 2013

Op 11 juni vertrok een Zoerselse delegatie, en dit voor de derde maal, naar onze stedenbandgemeente Bohicon. Net zoals vorig jaar om deze stad te ondersteunen in de gezamenlijk gekozen projecten. Naast vroegere deelnemers, Noord-Zuid-ambtenaar Erik Fuhlbrügge, bibliothecaris Erik Breuls, informaticus Pieter Govers en lid van de Wereldraad Bob Peeters, maakten twee nieuwelingen deel uit van de delegatie: schepenen Koen Paredaens en Wim Govers.Na een week intensief werken in de tropische hitte van Benin zijn alle deelnemers het er over eens: deze stedenband is een succesverhaal en niet in het minst door de inzet van onze partner. Christophe, de bibliothecaris van Bohicon is niet bij de pakken blijven zitten en heeft heel wat inventariswerk verricht. Het stadsbestuur is bovendien gestart met de bouw van een nieuwe bibliotheek die ook zal uitgerust worden met een aantal computers met internet om de scholieren toe te laten meer kennis te verwerven. Zoersel ondersteunt deze inspanningen door de aankoop van boeken voor de lagere en middelbare scholen en door middelen ter beschikking te stellen voor de verdere uitbouw van de bib. Ook op ICT-vlak behaalde Gualbert, de informaticus die sinds begin van dit jaar voor Bohicon werkt, prachtige resultaten. Het netwerk dat vorig jaar op poten werd gezet, was ondertussen operationeel en met het materiaal dat de delegatieleden in hun bagage meenamen, zal het verder uitgebreid en gemoderniseerd worden.Bovendien werden aanzetten gegeven om rond sport, jeugdverenigingen, gehandicaptenwerking, lagere scholen, volwassenenvorming, ? in de toekomst samen te werken met Zoersel en zijn verenigingen.Onze voormalige schepen, Bob Peeters, mag best fier zijn op dit project dat door zijn toedoen in 2011 werd opgestart.