Dotatie politiezone dan toch goedgekeurd

25 April 2016

Dotatie politiezone dan toch goedgekeurd

We keren terug naar de gemeenteraad van 15 december. Toen ontstond grote opschudding bij de behandeling van de dotatie aan de politiezone voor 2016. Burgemeester Liesbeth Verstreken vroeg er de goedkeuring van de financiële bijdrage van Zoersel aan de politiezone. De reactie van CD&V fractieleider Roel Van Elsacker was opmerkelijk. Hij verweet onze burgemeester in het politiecollege toezeggingen gedaan te hebben die vooraf niet met hen werden besproken. Dat Zoersel mee moet betalen voor extra camera's in Brecht en Schilde, vond CD&V niet kunnen. Het resultaat van de stemming verbaasde veel aanwezigen. Slechts 7 N-VA raadsleden stemden voor, coalitiepartner CD&V en oppositiepartijen Groen, sp.a en Open-VLD stemden tegen. Naast Vlaams Belang onthielden ook 2 N-VA leden zich.    

 
Na maanden besprekingen legde de bestuursmeerderheid uiteindelijk ? dezelfde dotatie opnieuw voor aan de gemeenteraad van 19 april, voorafgegaan door een motie. In de motie vraagt Zoersel aan het politiecollege van de zone verschillende zaken: transparante communicatie met onze gemeente, allerlei inlichtingen over het cameranetwerk en het ten laste nemen van de kosten voor een eventuele ANPR-camera op de Sint-Antoniusbaan. Wij vragen ons af of dit laatste het compromis is dat gesloten werd tussen de politiezone en onze gemeente, maar wat niet hardop mag gezegd worden: de goedkeuring van de voorziene dotatie in ruil voor de plaatsing van een ANPR-camera op de Sint-Antoniusbaan.

 

De CD&V en N-VA raadsleden die op 15 december de dotatie aan de politiezone voor 2016 afkeurden, keuren deze gemeenteraad wel identiek dezelfde dotatie goed. Zij moeten blijkbaar vrede nemen met een motie, die enkel vragen stelt aan het politiecollege. Dat onze eigen burgemeester deel uitmaakt van dat politiecollege, maakt de situatie des te opmerkelijker. Onze fractie vindt dat er t.o.v. december 2015 niets veranderd is en stemt tegen de dotatie.