Een crisisplan voor de Antwerpse mobiliteit

05 Mei 2010

Het verkeer in en rond Antwerpen loopt helemaal vast en dit terwijl de echte grote infrastructuurwerken van het Masterplan 2020 nog moeten beginnen. Niemand weet vandaag hoe, met welk

geld en vooral tegen wanneer dit allemaal gerealiseerd zal zijn. Ondertussen neemt de congestie toe, piekt het fijn stof en blijft de lawaaioverlast.

Bovendien blijkt steeds meer dat de structurele
oplossingen waar de Vlaamse Regering aan werkt, helemaal geen soelaas
zullen bieden. Ten bewijze hiervan de nieuwe verkeersprognoses van het
Verkeerscentrum voor het Masterplan 2020 : daaruit blijkt dat zelfs met
een integrale uitvoering van dit Masterplan, de verkeersdruk zeer groot
blijft. De Ring tussen Berchem en Borgerhout zou bijv. erg druk blijven, met nog altijd een verzadigingsgraad van 90%. 

Alternatieven
aangereikt door deskundigen en burgerbewegingen als stRaten-generaal
legt de Vlaamse overheid naast zich neer. Het Meccano-alternatief werd
niet echt bestudeerd.

Het Vlaams gewest schuift ook schaamteloos
problemen en kosten door. Zo moet de stad Antwerpen betalen voor zijn
afwijzing van de Lange Wapper. De regering Peeters laat zo alle
Antwerpenaars mee boeten. Het gaat om een kostenplaatje van 352 miljoen €
of 730 € per Antwerpenaar.

Om 1 vaststelling kan niemand nog heen: zowel de
Antwerpse meerderheid als de Vlaamse regering rijden in dit dossier een
zeer hobbelig parcours. Het enige doel lijkt wel: zoveel mogelijk het
gezicht redden. Dat is echter niet de bekommernis van de Antwerpenaar.
Die wil een moderne en ecologische oplossing voor de Antwerpse
mobiliteitsknoop.

Groen! streeft naar een dubbele win-win

Groen!
wil op de lange termijn eerlijke, evenwichtige en financieel haalbare
oplossingen : een leefbare mix van openbaar vervoer, fietsen en auto's,
van vervoer over spoor, over water en over de weg. We willen het recht
op mobiliteit van iedereen verzekeren, maar ook het recht op een gezonde
leefomgeving van alle bewoners van Antwerpen en omgeving.

Dat
vergt nieuwe en gedurfde oplossingen, niet alleen op de lange termijn
maar ook op de korte termijn. Er zijn namelijk heel wat duurzame
oplossingen die we vandaag al kunnen in gang zetten. Duurzame
oplossingen die én de mobiliteit én de gezondheid van de Antwerpenaar
zullen verbeteren. Zo besparen we tijd én geld.

Het Crisisplan voor de Antwerpse mobiliteit

Ons
doel: op heel korte termijn een reeks noodmaatregelen nemen om de
mobiliteit en leefbaarheid in Antwerpen en rand te verzekeren
.

Volgens de huidige planning wordt de
Oosterweelverbinding aangelegd tussen 2015 en 2020. Als er ten minste
geen vertraging wordt opgelopen door procedurefouten.

Hoog tijd dus om uit te testen welk effect een
aantal noodmaatregelen kunnen hebben, los van de grote
infrastructuurinvesteringen. Hiermee kan het beleid ook tegemoet komen
aan de kritiek van heel wat vervoerseconomen zoals bijv. Stef Proost die
ervoor waarschuwen dat de economische kosten-baten-analyse voor een
aantal geplande grote infrastructuurprojecten rond Antwerpen, negatief
zou kunnen zijn.  Het basisidee van het crisisplan is: als
we zonder grote en dure wegenwerken al positieve effecten kunnen
bereiken, dan moet de uiteindelijke beslissing over de nodige
infrastructuurinvesteringen aan deze nieuwe inzichten worden aangepast.

Groen! pleit daarom voor een crisisplan voor de
Antwerpse mobiliteit, o.a. geïnspireerd op het MINDER HINDER PLAN, dat
in 2004-2005 werd toegepast bij de heraanleg van de ring.  We
lijsten een reeks van mogelijke maatregelen op. Het is aan de
verkeersexperts om op basis van hun modellen uit te maken wat op korte
termijn het meeste soelaas kan bieden.

De essentie van het crisisplan voor de Antwerpse mobiliteit is:

. benut beter dan vandaag de bestaande infrastructuur,

. test nu vraagsturende maatregelen uit, zoals rekeningrijden,

. investeer versneld in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.

Extra informatie Download het volledige Crisisplan voor de Antwerpse mobiliteit