Een groene pluim voor … alle gemachtigd opzichters

20 Mei 2015

De afgelopen maanden ontstond heel wat ongenoegen nadat de lokale politie onverwacht besliste dat de oversteekplaats voor schoolgaande kinderen aan de Zandstraat in Zoersel niet langer bewaakt wordt door de wijkinspecteur. Aandringen van het gemeentebestuur om terug te komen op deze beslissing hielp voorlopig niet. Gelukkig laten onze gemachtigd opzichters de schoolgaande kinderen niet in de steek. Zij zijn bereid om 's morgens en 's namiddags in alle weersomstandigheden te zorgen voor veilige oversteekplaatsen. Groen bedankt hen hiervoor van harte met deze groene pluim.