Een school hoort in de dorpskern

22 Maart 2015

Zoals u wellicht hebt vernomen, zoekt de gemeente een oplossing voor het schoolprobleem in Halle. Na de fusie van de vroegere meisjesschool en de gemeenteschool is deze  verspreid over  twee locaties (Lindendreef en Halle-Velden). Dit brengt heel wat nadelen mee voor haar werking. Volgens de huidige normen zijn de gebouwen van de school niet meer in orde en zijn investeringen broodnodig. Al enige tijd geleden maakte het gemeentebestuur de keuze voor een nieuwbouw op één adres. Momenteel denkt men na over de plaats en de inhoud van het eisenpakket voor de school. Eén van de denkpistes is  om de nieuwe school op te trekken op de door de intercommunale IGEAN verworven percelen van Driesheide en Watermolen.  Voor Groen is het echter  van het grootste belang dat de school in het centrum blijft. De enige mogelijke locatie (grootte/mogelijkheden/inplanting, ...) die wij zien, is de vroegere gemeenteschool Halle-Velden. De school moet  voor ons een aantrekkingsfunctie hebben voor het verenigingsleven in het dorp, ook buiten de schooluren. Het concept van de zogenaamde 'brede school' maakte ook deel uit van ons verkiezingsprogramma. Het divers gebruik van infrastructuur moet zeker worden opgenomen in het nieuw concept van de school. Wat we zeker niet willen, is het centrum van het dorp 900 meter verleggen. Schoolkinderen brengen geregeld een bezoek aan het rusthuis of de bibliotheek. Ook het dorpsplein wordt geregeld gebruikt als sportterrein, ... Het optrekken van een nieuwbouw in Watermolen brengt trouwens grote infrastructuurwerken met zich mee wat deze optie ook financieel onaantrekkelijk maakt t.o.v. de keuze voor een complex op Halle-Velden.