Eerste wijkgedeelte in Zoersel zonder sluipverkeer

04 Maart 2021

Eerste wijkgedeelte in Zoersel zonder sluipverkeer

De afgelopen maanden ontving de gemeente een aantal klachten over toenemend sluipverkeer in het achterste deel van de Antwerpsedreef en de aanpalende straten Gagelhoflaan, Hallebaan en Schriekbos.

Tijdens vier overlegmomenten sprak de grote meerderheid van de buurtbewoners zich uit voor het voorstel van het gemeentebestuur om een modale filter te plaatsen op de Antwerpsedreef tussen de Gagelhoflaan en de Hendrik Consciencelaan. Paaltjes zullen er voor zorgen dat er geen auto’s meer kunnen passeren. Op deze manier wordt het sluipverkeer volledig geweerd uit dit gedeelte van de wijk.
Het weren van sluipverkeer door het opstellen van wijkcirculatieplannen is één van de belangrijke maatregelen uit het onlangs goedgekeurde mobiliteitsplan. De filter op de Antwerpsedreef zorgt voor een eerste wijkgedeelte in Zoersel zonder sluipverkeer in het achterste deel van de Antwerpsedreef, Gagelhoflaan, Goudveld, Hallebaan en Schriekbos. Na zes maanden volgt een evaluatie door de buurtbewoners. Bij een positieve beoordeling kan eveneens een zone 30 in het wijkgedeelte ingevoerd worden. Twee derde van de buurtbewoners waren voorstander van een snelheidsbeperking tot 30 km per uur in hun straat.
De huidige bestuursploeg, waarvan Groen deel uitmaakt, is er zich van bewust dat verkeersingrepen in bepaalde straten gevolgen kunnen hebben op de straten in de omgeving. Samen met de al bestaande modale filters in de Ten Halvelaan, Rubenslaan, Manderleylaan en Hendrik Consciencelaan, die in een recente bevraging door de inwoners van deze straten in grote mate positief beoordeeld werden, zal de nieuwe filter in de Antwerpsedreef de verkeerssituatie in het voorste gedeelte van de Antwerpsedreef, Jacobslaan, Vandergraesenlaan en Sinjorendreef beïnvloeden. Zowel voor als na het invoeren van de filter in de Antwerpsedreef zal de dienst Mobiliteit van de gemeente tellingen in deze straten uitvoeren. Indien nodig zullen in een volgende fase ook in deze straten maatregelen worden getroffen.
Ingrepen zoals de filter op de Antwerpsedreef moeten bijdragen tot een verkeersveilige omgeving, waar het aangenaam wandelen en fietsen is. Stap voor stap wil het Zoersels bestuur hier, telkens in overleg met de buurtbewoners, de volgende jaren verder aan werken.