Emery Frijters nieuw gemeenteraadslid voor Groen

06 November 2019

Emery Frijters nieuw gemeenteraadslid voor Groen

Omdat ze naar een ander gemeente verhuist, neemt Katrien Seynaeve vanaf november ontslag als gemeenteraadslid voor Groen. Onze partij verliest niet enkel een harde werker, maar zeker ook een goede vriendin. Wij bedanken Katrien uitdrukkelijk voor haar werk als gemeenteraadslid en voor haar inzet alle jaren ervoor. Zij was een erg gewaardeerd Groen bestuurslid en had heel wat inbreng bij het tot stand komen van het bestuursakkoord 2019-2024. We hopen alvast dat ze nog geregeld in Zoersel op bezoek zal komen. Ze is in elk geval altijd welkom!

Emery Frijters, fractieleider gemeenteraad & Gaby Van Dyck, lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Emery Frijters vervangt Katrien in de gemeenteraad als fractieleider. Emery heeft reeds heel wat politieke ervaring. Hij was OCMW-raadslid, en is momenteel lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Als voorzitter van Groen trok hij meer dan zes jaar aan de kar van de partij.

Gaby Van Dyck, tijdens de legislatuur 2007-2012 nog OCWM-raadslid, vervangt op haar beurt Emery in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Wij wensen Emery en Gaby veel succes met deze nieuwe uitdaging.