Extra overwelving baangrachten voortaan op eenvoudig verzoek

14 Oktober 2013

Bij wegen- en rioleringswerken wordt per perceel normaal een overwelving met een standaardbreedte van maximaal 6 meter toegestaan. Tot voor kort kon de breedte van de overwelving enkel verlengd worden tot maximum 10 meter mits een gemotiveerd verzoek, bv. door zelfstandigen met parkeergelegenheid voor klanten. N-VA en CD&V besloten dat iedereen voortaan op simpele vraag een afwijking tot 10 meter kan aanvragen mits ? er stevig  voor te betalen. Een goed waterbeleid voorziet de maximale aanleg van open grachten bij wegen- en rioleringswerken. Zo kan het hemelwater in de grond dringen i.p.v. elders voor overstromingen te zorgen. Groen vindt de versoepeling van de aanvraag voor extra overwelvingen een stap in de verkeerde richting en stemde tegen.