Extra steun aan verenigingen

11 November 2020

Extra steun aan verenigingen

Zoersel ontving zowat 218.000 euro uit het Vlaams Noodfonds om de jeugd-, sport- en cultuursector te ondersteunen voor de gevolgen die zij ondervinden van de Covid19-pandemie. De gemeente kan vrij kiezen hoe ze deze middelen besteedt.

Het schepencollege besliste om de financiële middelen niet halsoverkop te verdelen, maar eerst een bevraging bij de verenigingen te houden en een grondige analyse uit te voeren van de impact van de corona crisis op hun werking. Het uiteindelijk voorstel werd eerst ter advies voorgelegd aan de betrokken adviesraden.
Uiteindelijk besliste de gemeenteraad op 20 oktober om het gemiddelde van de werkingstoelage die de verenigingen de afgelopen drie jaar ontvingen te verdubbelen voor 2020. Een aanzienlijke extra financiële injectie dus voor alle Zoerselse verenigingen! Verder worden de bijkomende kosten vergoed die verenigingen omwille van de Covid19-pandemie maakten.