GECORO behoudt negatief advies over uitbreiding Domein Martinus

26 Juni 2017

GECORO behoudt negatief advies over uitbreiding Domein Martinus

Domein Martinus aan de Liefkenshoek in Halle bestaat momenteel uit een congrescentrum met 10 zalen, een feestzaal voor 400 personen en een hotel met 38 kamers. Omdat het een zonevreemd bedrijf is dat voornamelijk in landschappelijk waardevol agrarisch gebied ligt, wil het gemeentebestuur door de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) de uitbaters de mogelijkheid geven de capaciteit te verdubbelen.   Op de gemeenteraad van 15 november 2016 stemde Groen als enige partij tegen de voorlopige vaststelling van het RUP omdat de uitbreidingsplannen de draagkracht van de omgeving ver overschrijden. Ook de gemeenteraadscommissie GECORO, waarin heel wat experts zetelen, gaf toen een negatief advies over het RUP.

Heel wat omwonenden van Domein Martinus maken zich grote zorgen over de uitbreidingsplannen en verenigden zich in het buurtcomité Liefkenshoek. Zij dienden 37 bezwaarschriften in, die op 8 maart 2017 voor advies behandeld werden door de GECORO.

In haar advies blijft de GECORO bij haar eerder ingenomen standpunt. De commissie is van oordeel dat een oplossing voor Domein Martinus beter ingepast moet worden in de omgeving dan nu wordt voorzien. Volgens de GECORO dient de oplossing in overeenstemming gebracht te worden met het draagvlak van de omgeving.

Een belangrijk aspect van de uitbreidingsplannen van Domein Martinus is de mobiliteitsimpact op de buurt. In dit verband suggereert de GECORO om advies te vragen aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt vroeg op de voorbije gemeenteraad of het schepencollege wil ingaan op deze suggestie. Burgemeester Liesbeth Verstreken antwoordde dat de termijn voor behandeling van het RUP verlengd zal worden om een aantal elementen verder te bestuderen, maar wilde niet bevestigen dat er advies gevraagd wordt aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Is dit gewoon een kwestie van tijd winnen of is er sprake van voortschrijdend inzicht bij sommige raadsleden van N-VA en CD&V?

Groen blijft zich alleszins verzetten tegen het RUP Domein Martinus in haar huidige vorm omdat het veel te grootschalig is. Wij hopen dat de andere Zoerselse partijen niet hardnekkig bij hun standpunt blijven, maar hun gezond verstand gebruiken en rekening houden met de terechte bezorgdheid van de omwonenden.