Gedifferentieerde tarifering GFT+ container van start

17 September 2013

Na een lange proefperiode start de gemeente vanaf 28 oktober met het zogenaamde 'diftar systeem' voor de ophaling van de GFT+ container. Voortaan betaalt iedereen met een container van 120 l een vast gebruiksrecht van 20 EUR per jaar, 0,25 EUR voor elke lediging en 0,085 EUR per kg GFT+ afval. Aan inwoners met een container van 40 l wordt een vast gebruiksrecht van 5 EUR per jaar, 0,1 EUR voor elke lediging en eveneens 0,085 EUR per kg GFT+ afval aangerekend. Er wordt gewerkt met een systeem van voorafbetaling. Wie nog labels heeft, kan ze omruilen tegen restafvalzakken. Verdere praktische informatie kan je lezen in de gemeentelijke publicaties. Groen is voorstander van het principe 'de vervuiler betaalt'. Het wegen van de GFT+ containers van gezinnen is voor ons een rechtvaardige toepassing van dit principe. Groen vindt de invoering van het nieuwe systeem, dat nog door onze voormalige schepen Bob Peeters op de sporen werd gezet, een stap in de goede richting. Uiteindelijk betaalt de gemeente nog altijd een groot deel van de GFT+ afvalophaling met eigen middelen, dus met ons belastinggeld. Een rechtstreekse aanrekening van de afvalkost, verhoogt de bewustwording en moedigt het voorkomen van afval aan.