Geef ouderen een stem

25 Maart 2014

Op de gemeenteraad van 17 december vroeg Groen het schepencollege om bij de verkiezingen op 25 mei bijzondere aandacht te besteden aan de ouderen in het algemeen en specifiek aan zij die in een woonzorgcentrum verblijven. Dikwijls kunnen zij hun stem niet zelf uitbrengen omdat ze minder mobiel zijn. Daarom vroeg Groen te onderzoeken of het mogelijk is een stembureau in te richten in de woonzorgcentra. In een recente brief vroegen ook de federaties van de ouderenzorg en de Vlaamse Ouderenraad aan alle Vlaamse gemeenten om zorgbehoevende ouderen maximale kansen te geven om hun stem autonoom te kunnen uitbrengen. Groen drong er op de gemeenteraad van 18 maart nogmaals op aan dat Zoersel hier werk van maakt.