Geen rechtsaf door rood in Zoersel

18 Februari 2014

De wegcode voerde onlangs een nieuw verkeersbord in, dat aangeeft dat een fietser bij een rood verkeerslicht toch naar rechts mag afslaan. Voorwaarde is dat de fietsers voorrang verlenen aan andere weggebruikers, waaronder voetgangers, en dat ze geen verkeersstroom moeten kruisen. Op heel wat plaatsen is 'rechtsaf door rood' perfect veilig, en het maakt fietsen een stuk aantrekkelijker. De vzw Fietsersbond promoot de invoering van het nieuw verkeersbord. Zowel Nederland, Frankrijk als Duitsland hebben al een gelijkaardige regeling zonder dat er bij de invoering ervan een toename van het aantal ongevallen werd vastgesteld. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar al op een groot aantal plaatsen 'rechtsaf door rood' werd ingevoerd, werkt het systeem perfect. Groen vindt het de moeite waard om te onderzoeken of 'rechtsaf door rood' op een veilige manier kan gebeuren op een aantal kruispunten op de N12 in St.-Antonius. De gemeente kan hier wel niet zelf over beslissen omdat de N12 een gewestweg is, maar kan het Vlaams Gewest hier wel om vragen. Op de gemeenteraad van 19 november verzocht Groen de bevoegde schepen Danny Van de Velde  om de mogelijkheid voor de invoering van 'rechtsaf door rood' op de N 12 te onderzoeken. De schepen antwoordde dat de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest geen toelating geeft tot plaatsing van het nieuw verkeersbord op gewestwegen. Een voorbeeld van hoe de verschillende bevoegdheidsniveaus in ons land op mekaar zijn afgestemd? De Belgische wetgever voert een nieuw verkeersbod in, de Vlaamse overheid weigert het te plaatsen. Een verschillende visie op mobiliteit?Nochtans keurden alle politieke partijen in het Vlaams parlement recent unaniem een resolutie goed om de fiets in het Mobiliteitsplan Vlaanderen te beschouwen als een volwaardig transportmiddel. Mooie woorden, maar waar blijven de daden?