Geen sluipverkeer meer langs het gedeelte plaatselijk verkeer van de Medelaar

05 September 2021

Alhoewel enkel toegelaten voor plaatselijk verkeer wordt een gedeelte van de Medelaar (tussen Melkweg en Kwadestraat) en de Kleine Medelaar al jaren gebruikt als sluiproute tussen St.-Antonius en Halle. Bij recente tellingen bedroeg het aantal verkeersbewegingen er het viervoud van het normale aantal. Tijdens een overlegmoment sprak de grote meerderheid van de buurtbewoners zich uit voor het voorstel van het gemeentebestuur om een modale filter te plaatsen op de Medelaar vlak voor het kruispunt met de Kleine Medelaar komende vanuit St.-Antonius. Een tractorsluis zal er voor zorgen dat er geen voertuigen meer kunnen passeren.

De filter op de Medelaar moet voor meer verkeersveiligheid op het lokaal fietsroutenetwerk zorgen, één van de prioriteiten van het mobiliteitsplan van onze gemeente. De tractorsluis wordt ingevoerd voor een proefperiode van zes maanden. Daarna volgt een evaluatie door de buurtbewoners.

Zowel voor als na het invoeren van de filter zal een meting van de verkeersbewegingen langs Heidehoeven, Wandelweg, Kwadestraat en Medelaar (tussen Heidehoeven en Melkweg) gebeuren. Indien er daar een gevoelige verhoging van het aantal voertuigen wordt vastgesteld, zal in overleg met de buurtbewoners naar gepaste maatregelen gezocht worden om er de verkeersveiligheid te verhogen. Het is niet de bedoeling om ook een filter op deze route te plaatsen.

Ingrepen zoals de filter op de Medelaar moeten bijdragen tot wijkcirculatieplannen die voor een verkeersveilige omgeving zorgen, waar het aangenaam wandelen en fietsen is en waar alle vervoersvormen vlot kunnen doorstromen naar de hoofdwegen. Telkens in overleg met de buurtbewoners wil het Zoersels bestuur hier de volgende jaren stap voor stap verder aan werken.