Geen vergunning voor windturbineproject aan het industrieterrein van Malle

11 November 2020

Geen vergunning voor windturbineproject aan het industrieterrein van Malle

De aanvraag voor de oprichting van vier windturbines op de grens van Zoersel en Malle zorgde de afgelopen maanden voor een storm van protest bij de inwoners van beide gemeenten. De schepencolleges van zowel Zoersel als Malle gaven een negatief advies voor het project. Maar het is de provincie die over de vergunning beslist.

Op de zitting van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 15 september pleitte Groen schepen Marc De Cordt samen met vertegenwoordigers van de gemeente Malle om geen omgevingsvergunning toe te kennen aan het project. De geplande windturbines komen vlakbij de woonkernen van Zoersel, Westmalle en Oostmalle. Bovendien ligt de turbine op het grondgebied van Zoersel in een open ruimte corridor en een natuurcorridor voor vleermuizen en vogels. Zoersel heeft geen last van een ‘nimby-syndroom’ (niet-in-mijn-achtertuin). Maar het project valt niet te vergelijken met een initiatief van een coöperatie, die op basis van windkaarten en andere objectieve informatie op zoek gaat naar een ideale plek voor een duurzaam initiatief met zo weinig mogelijk impact op de omgeving. De windturbines zijn eerder een ‘investeringsproject met een groene saus’.
Groen Zoersel is tevreden dat de provincie het advies van onze gemeente en van Malle volgde. Alhoewel wij absoluut voorstander zijn van hernieuwbare energiebronnen was dit echt geen geschikte locatie voor windturbines. Afwachten nu maar of de initiatiefnemers zich neerleggen bij de beslissing van de provincie.