Gevaar voor voetgangers op Handelslei

25 Maart 2014

Voetgangers hebben het niet altijd gemakkelijk om zich veilig te verplaatsen in onze dorpscentra. De Handelslei in St.-Antonius is een typisch voorbeeld. De gewestweg heeft op sommige plaatsen een breed, op andere een zeer smal en nog elders helemaal geen voetpad. Voetgangers moeten zich regelmatig op het druk bereden fietspad begeven. Een uitbreiding van het voetpad op de Handelslei kan men enkel op lange termijn realiseren. Op korte termijn vraagt Groen enkele ingrepen, die de situatie al gevoelig kunnen verbeteren. Groen mocht het op een winderige ochtend in februari aan de lijve ondervinden. In totaal telden we meer dan 20 obstakels op het voetpad van de Handelslei, vooral reclameborden en ander materiaal van handelaars.Groen vraagt het schepencollege om met hen af te spreken om het voetpad niet als publicitaire ruimte of opslagplaats te gebruiken. Een aangename omgeving betekent immers een troef voor onze Middenstand. De signalisatie en afrastering van bouwwerken laat ook vaak te wensen over. Verder merkten wij heel wat verzakkingen op, waardoor er plassen in het voetpad staan. Ook dit kan op korte termijn opgelost worden.