Gft+ afval vermijden niet langer beloond

14 Oktober 2013

Zoersel is de afgelopen jaren altijd een koploper geweest in België op het vlak van afvalbeleid. De cijfers bewijzen dat de Zoerselaar minder afval aanbiedt dan gemiddeld en goed sorteert. Het voorkomen van afval is elementair in een goed afvalbeleid. In die zin waren de Zoerselcheques ter waarde van 20 EUR, die elke inwoner zonder 'groene bak' tot nu toe jaarlijks ontving, een beloning voor de inspanning om gft+afval te vermijden door bv. zelf te composteren. N-VA en CD&V beslisten echter om deze aanmoediging af te schaffen. Volgens burgemeester Liesbeth Verstreken  'is de tijd voor cadeaus voorbij'.  Groen is het hier niet mee eens. Wij zijn van oordeel dat afval vermijden actief beloond mag blijven worden. Niet enkel door het niet moeten betalen van een vaste vergoeding voor het bezitten van een gft+ container, maar ook door een bescheiden cadeau in de vorm van Zoerselcheques. Zo blijft de gemeente duidelijk maken aan haar inwoners dat ze milieu belangrijk vindt. Groen stemde op de gemeenteraad dan ook tegen de afschaffing van de Zoerselcheques voor inwoners die geen gft+ afval aanbieden