Grijze restafvalcontainer vanaf 1 januari

05 September 2021

Grijze restafvalcontainer vanaf 1 januari

Op 1 januari volgt Zoersel het voorbeeld van tal van andere gemeenten en schakelen we met z’n allen over naar de grijze restafvalcontainer. Hiermee verdwijnt de bordeaux restafvalzak uit het straatbeeld. Intercommunale Igean, die instaat voor de afvalinzameling in onze gemeente, raamt dat de Zoerselaar bij de invoering van de grijze restafvalcontainer gemiddeld zo’n 8 kg minder restafval per jaar zal aanbieden. Een daling van ongeveer 10 procent en een forse winst voor het milieu!

De tarifering van de nieuwe restafvalcontainer is zo berekend dat wie goed sorteert niet meer betaalt. Er zal, net zoals nu het geval is voor de GFT inzameling, gewerkt worden met voorschotten op een diftar rekening. U hoeft zelfs niets te ondernemen. In het najaar ontvangen alle Zoerselaars een grijze container en alle nuttige info over de inzameling en het betalen van voorschotten. Elk gezin krijgt de keuze tussen een container van 40, 120 of 240 liter. Inwoners die extra huisvuil willen aanbieden, kunnen maximaal drie keer per jaar vier zakken (tot 40 liter per zak) meegeven mits voorafgaande melding via de infolijn.
 
Wie op 1 januari nog bordeaux huisvuilzakken overheeft, kan deze nog meegeven tot einde februari of ze binnen brengen op het administratief centrum van de gemeente. Dan wordt de waarde ervan op de diftar rekening gezet. Vanaf het najaar kunnen huisvuilzakken ook per stuk aangekocht worden in het administratief centrum. Zo blijft niemand met ongebruikte huisvuilzakken zitten.

De invoering van de grijze restafvalcontainer is een volgende logische stap in de toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’. De nieuwe tarifering en alle overgangsmaatregelen zorgen er voor dat de kostprijs voor de afvalophaling niet toeneemt voor wie goed sorteert. En onze gemeente wordt weer een stukje milieuvriendelijker.