Groen keurt oprichting AGB niet goed

24 December 2017

Na een jarenlange studie door een extern consultantbureau beslisten de meerderheidspartijen tot oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Zoersel. Onder deze vorm zullen voortaan de hoofdbibliotheek in Zoersel en de filialen in St.-Antonius en Halle worden uitgebaat. Een AGB wordt geleid door een raad van bestuur en staat niet onder rechtstreekse controle van de gemeenteraad. Het is een vorm van 'externe verzelfstandiging'. Groen heeft een aantal bezwaren tegen de uitbating van de bibliotheek door het AGB. Voor ons is het een vehikel dat louter opgericht werd om de BTW die betaald werd op de bouw van de nieuwe bibliotheek in Zoersel te recupereren. Maar zelfs dit is onzeker bij gebrek aan voorafgaand akkoord van de BTW-administratie. Verder brengt een AGB ook jarenlang kosten met zich mee. Bovendien vindt Groen het niet kunnen dat de ene overheid (een gemeentebestuur) een constructie opzet om minder te moeten betalen aan een andere overheid (de BTW administratie). Om deze redenen keurde onze partij de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel niet goed tijdens de gemeenteraad van 19 december.