Groen stemt tegen aangepast RUP Domein Martinus

01 Oktober 2017

Groen stemt tegen aangepast RUP Domein Martinus

Groen stemt tegen aangepast RUP Domein Martinus Domein Martinus aan Liefkenshoek in Halle bestaat momenteel uit een congrescentrum met 10 zalen, een feestzaal voor 400 personen en een hotel met 38 kamers. Het is een zonevreemd bedrijf, dat voornamelijk in landschappelijk waardevol agrarisch gebied ligt. Door de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) wil het gemeentebestuur de uitbaters de mogelijkheid geven om de capaciteit te verdubbelen. Tijdens de gemeenteraad van 15 november 2016 stemde Groen, als enige partij, tegen de voorlopige vaststelling van het RUP omdat de uitbreidingsplannen de draagkracht van de omgeving ver overschrijden. Ook heel wat omwonenden, verenigd in het buurtcomité Liefkenshoek, maken zich grote zorgen over de plannen. Zij dienden 37 bezwaarschriften in. De gemeenteraadscommissie GECORO waarin heel wat experts zetelen en die de bezwaarschriften behandelde, bleef bij haar vroegere standpunt dat een oplossing in overeenstemming gebracht moet worden met het draagvlak van de omgeving.

Bij de definitieve vaststelling van het RUP Domein Martinus tijdens de gemeenteraad van 19 september hielden de meerderheidspartijen deels rekening met het advies van de GECORO. Zo komt er geen overloopparking in agrarisch gebied met uitrit langs Hendrikvoort en worden er een aantal strikte technische bepalingen opgelegd voor het geplande nieuwe congrescentrum.
 


Deze aanpassingen zijn voor Groen nog steeds onvoldoende. Onze partij keurde het RUP Domein Martinus dan ook niet goed. Wij blijven van mening dat het project, dat nog steeds een verdubbeling van de huidige capaciteit van het congrescentrum mogelijk maakt, o.a. op vlak van verkeersstromen de draagkracht van de omgeving ruim overschrijdt.