Groen stemt tegen afschaffing subsidies voor plaatsing zonnepanelen en zonneboilers

22 Januari 2013

Op de gemeenteraad van 21 januari keurden de meerderheidspartijen N-VA en CD&V samen met Open VLD en Vlaams Belang de afschaffing van de gemeentelijke subsidies voor de plaatsing van zonnepanelen en zonneboilers goed. Groen stemde tegen. Groen beseft zeer goed dat de gemeentelijke financiën niet onuitputtelijk zijn en er keuzes moeten gemaakt worden. Na een energiedebat kan de vraag gesteld worden of gemeentelijke subsidies niet zinvoller aangewend kunnen worden ter ondersteuning van andere initiatieven op het vlak van energie zoals subsidies voor energiezuinig wonen, het stimuleren van de bouw van passiefhuizen of het opstellen van een thermografische kaart met de isolatiegraad van elke woning. Groen is vragende partij voor zo'n energiedebat en wil hier graag aan meewerken. In dergelijk debat kunnen dan fundamentele keuzes gemaakt worden voor het toekomstige gemeentelijk energiebeleid.Groen kan hoegenaamd niet akkoord gaan met een simpelweg afschaffen van de subsidies voor plaatsing van zonnepanelen en zonneboilers. Dit kan enkel overwogen worden in het kader van een breed energiedebat.

Groen gemeenteraadslid Marc De Cordt merkte op dat de eerste beleidsdaad van de nieuwe meerderheid ? vooraleer er ook maar sprake is van een beleidsnota - op het vlak van milieu een stap achteruit i.p.v. vooruit is. Hij drukte de hoop uit dat de volgende stappen in de goede richting zullen gezet worden.