Groen stemt tegen uitbreiding Domein Martinus

19 November 2016

Groen stemt tegen uitbreiding Domein Martinus

Domein Martinus aan de Liefkenshoek in Halle bestaat momenteel uit een congrescentrum met 10 zalen, een feestzaal voor 400 personen en een hotel met 38 kamers. Omdat het een zonevreemd bedrijf is dat voornamelijk in landschappelijk waardevol agrarisch gebied ligt, wil het gemeentebestuur door de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) de uitbaters de mogelijkheid geven de capaciteit te verdubbelen. Groen is van oordeel dat het bedrijf zich verder mag ontwikkelen, zolang het past binnen de draagkracht van de omgeving. Maar de geplande uitbreiding tot een congrescentrum met 16 modulaire feestzalen, een grote feestzaal voor 800 personen en een hotel met 80 kamers legt te veel druk op de omwonenden en de omgeving. Vooral de toenemende verkeersstromen baren ons grote zorgen. Een mobiliteitsstudie rekende  voor dat het verkeer meestal beneden de 500 voertuigen per uur ligt. De studie beschouwt 500 voertuigen per uur als maximum capaciteit om de straat leefbaar te houden. Dit betekent één passerend voertuig per zeven seconden. Noem het gerust een constante stroom van auto's richting Domein Martinus. Bovendien erkent de studie dat er dagen zullen zijn met meer dan 500 voertuigen per uur.  


Groen staat niet alleen met haar bezorgdheid over de plannen voor Domein Martinus. De gemeenteraadscommissie GECORO, waarin heel wat experts zetelen, gaf een negatief advies over het RUP. Het huidige bestuur legde het advies echter naast zich neer.

Dat er een regeling komt voor Domein Martinus, lijkt ons zinvol. Maar een verdubbeling van de capaciteit legt voor Groen een te grote belasting op de leefbaarheid van de omgeving. Onze partij stemde op de gemeenteraad van 15 november dan ook tegen het RUP in opmaak. Alle andere partijen stemden voor, behalve een onthouding van sp.a.