Groen vraagt extra aandacht voor verkeersveiligheid en geen eenzijdige toepassing van het GAS reglement

20 Februari 2013

Bij de voorstelling van het jaarrapport van de politiezone Voorkempen op de Zoerselse gemeenteraad van 19 februari  vroeg ons gemeenteraadslid Marc De Cordt extra aandacht voor verkeersveiligheid in de gemeente. Groen betreurt dat de lokale politie vorig jaar in Zoersel 17.368 minder voertuigen controleerde op snelheid t.o.v. 2011, een daling met 40 %. Hoofdcommissaris Peter Muyshondt reageerde dat de daling te wijten is aan interne redenen. Hij verbond er zich toe om het aantal controles in 2013 op het grondgebied van Zoersel  te verhogen. Verder wees Groen op het gevaar van GSM gebruik tijdens het rijden. Bij de voorstelling van het jaarrapport  2011 vroeg Groen Zoersel al om meer gerichte controles rond dit gevaarlijk rijgedrag uit te voeren. Uit de cijfers in het huidige jaarrapport blijkt dat met onze toenmalige vraag weinig tot geen rekening werd gehouden.Groen drukte tevens haar bezorgdheid uit over de evolutie van de GAS-boetes. In 2011 en 2012 werd de meerderheid van de boetes opgelegd voor overlast door honden. Op dit vlak wordt blijkbaar een nultolerantie toegepast. Groen vraagt aan de politie dat ze evenredig aandacht besteedt aan alle vormen van overlast. Wij willen niet dat de GAS-boetes in de praktijk verengd worden tot honden-boetes . Natuurlijk moeten hondenbezitters zich houden aan de geldende regels. Het zou wel ideaal zijn als honden in Zoersel een plek zouden hebben waar ze vrij kunnen hollen. Daarom pleit Groen voor de aanleg van een hondenweide in onze gemeente.