Groen vraagt onderzoek naar invoering ‘rechtsaf door rood’

22 November 2013

Groen vraagt onderzoek naar invoering ‘rechtsaf door rood’

De wegcode voerde onlangs een nieuw verkeersbord in: het bord B22. Het geeft aan dat een fietser bij een rood verkeerslicht toch naar rechts mag afslaan. Voorwaarde is dat de fietsers voorrang verlenen aan andere weggebruikers, waaronder voetgangers, en dat ze geen verkeersstroom moeten kruisen. Op heel wat plaatsen is het zogenaamde 'rechtsaf door rood' perfect veilig, en het maakt fietsen een stuk aantrekkelijker. Zowel Nederland, Frankrijk als Duitsland hebben al een gelijkaardige regeling zonder dat er bij de invoering ervan een toename van het aantal ongevallen werd vastgesteld. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar al op een groot aantal plaatsen 'rechtsaf door rood' werd ingevoerd, werkt het systeem perfect.  In Zoersel is het momenteel op 3 kruispunten op de N12 verboden om als fietser rechtsaf te draaien aan een rood verkeerslicht: 1.       Komende uit de Processieweg rechts afslaan richting Malle2.       Komende uit de Zoerselsteenweg rechts afslaan richting Malle

3.       Vanuit de N12 rijdend richting Malle rechts afslaan in de Begijnenstraat

Groen vindt het minstens de moeite waard om te onderzoeken of de invoering van 'rechtsaf door rood' op een veilige manier kan gebeuren op de hiervoor aangehaalde kruispunten. De gemeente Zoersel kan wel niet zelf beslissen om een verkeersbord B22 te plaatsen omdat de N12 een gewestweg is. Ze kan wel een brief sturen naar het Vlaams Gewest om de invoering van 'rechtsaf door rood' op een kruispunt te vragen.

Groen verzocht het schepencollege op de gemeenteraad van 19 november om te onderzoeken of het aangewezen is om het Vlaams Gewest te vragen om 'rechtsaf door rood' in te voeren op de 3 aangehaalde kruispunten.