Groen vraagt stembureaus in woonzorgcentra

22 December 2013

De gemeente staat in voor de organisatie van verkiezingen. Voor de verkiezingen in mei 2014 vraagt Groen bijzondere aandacht voor de ouderen, in het bijzonder zij die in een woonzorgcentrum verblijven. Ze zijn dikwijls genoodzaakt om met volmacht te laten stemmen of gepast vervoer te zoeken om zich naar het stembureau te begeven. Dit maakt hen afhankelijk van derden, terwijl zij voor zulke belangrijke kwesties autonoom willen zijn. In verschillende gemeenten en steden werden de laatste 5 jaar stembureaus ingericht in woonzorgcentra. Het stijgend aantal deelnemers toont aan dat hier wordt ingespeeld op een reële vraag. Een stembureau in een woonzorgcentrum wordt best opengesteld voor de omwonenden. Dit verhoogt de interactie met de omgeving.   Groen verzocht het schepencollege om aandacht te besteden aan deze problematiek. Wij denken in de eerste plaats aan een overleg met het woonzorgcentrum De Buurt in de Smissestraat.