Groen vraagt verbreding fietspad langs Oostmallebaan

22 Maart 2015

Groen wenst één van de gevaarlijkste verkeerssituaties voor fietsers in Zoersel aan te pakken. Ons voorstel om bij de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid een dossier in te dienen m.b.t. voorlopige veiligheidsmaatregelen op de Oostmallebaan, kreeg de steun van alle partijen op de gemeenteraad van 17 maart. De fietsinfrastructuur op de Oostmallebaan tussen de Westmallebaan en de Voetbalstraat is langs beide zijden van de N14 ondermaats en gevaarlijk. De fietspaden liggen vlak naast de rijweg en zijn veel te smal. Fietsers moeten aan de Herentalsebaan in de richting van Malle een scherpe bocht nemen en zich op een fietspad van minder dan één meter breed begeven, vlak naast het auto- en vrachtverkeer. Verschillende ingrepen maken volgens ons een voldoende breed en veilig fietspad langs beide zijden van de rijweg mogelijk, o.a.: schrappen van de parkeerstrook langs hoofdzakelijk één kant van de rijweg, een asverschuiving van de rijweg en een uitsprong van het voetpad aanleggen als fietspad. Het voorstel van Groen kreeg de steun van alle partijen mits ook alternatieve ingrepen onderzocht worden. De doelstelling blijft alleszins een veilig, voldoende breed en van de rijweg gescheiden fietspad. Het is nu wachten op de behandeling van het dossier door de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid.