Groen vraagt vernietiging gemeenteraadsbesluit

22 November 2013

Groen vraagt vernietiging gemeenteraadsbesluit

Buurtweg nr. 45 vormt een verbinding tussen Halle-Velden en De Blokskens. Een gedeelte ervan is nu niet meer bruikbaar en wordt ingenomen door weilanden. Groen diende op de gemeenteraad van 15 oktober een gemeenteraadsbesluit in om het schepencollege aan te sporen deze trage weg opnieuw open te stellen. Het voorstel stuitte echter op een 'njet' van N-VA en CD&V. Ondertussen vernamen wij dat de schepen van mobiliteit het dossier bestudeert en zich, ondanks de afkeuring van het door ons ingediende gemeenteraadsbesluit, toch wil inzetten om buurtweg nr. 45 terug toegankelijk te maken. Groen waardeert deze inspanning ten zeerste. Groen wenst de mogelijkheid te hebben om indien nodig verdere stappen te kunnen ondernemen om het opnieuw open stellen van buurtweg nr. 45 af te dwingen. Omdat wij hiervoor aan wettelijke termijnen gebonden zijn, werd een brief gestuurd aan de provinciegouverneur. In de brief vraagt Groen om de beslissing van de gemeenteraad te schorsen of vernietigen. De beslissing gaat immers in tegen de geldende wetgeving, die bepaalt dat een gemeente verplicht is er voor te zorgen dat buurtwegen die opgenomen staan in de Atlas der Buurtwegen vrij toegankelijk zijn voor iedereen.

Wij hopen alleszins dat de schepen van mobiliteit zijn plannen kan uitvoeren zonder ingewikkelde procedures, zodat u binnenkort kan wandelen of fietsen langs deze historische buurtweg tussen Zoerselbos en de Halse bossen.