Heel wat doelstellingen werden in 2016 in Zoersel niet gerealiseerd

26 Juni 2017

Heel wat doelstellingen werden in 2016 in Zoersel niet gerealiseerd

Groen gaf het huidig gemeentebestuur de afgelopen jaren herhaaldelijk een onvoldoende voor het gebrek aan initiatieven op vlak van milieu, mobiliteit en verkeersveiligheid. Zelfs de bescheiden doelstellingen die op dit vlak wel voorzien werden voor 2016, werden in grote mate niet gerealiseerd. Op de gemeenteraad van 23 mei presenteerde de meerderheid de jaarrekening 2016 én een overzicht van de realisatie van de doelstellingen. Hierbij viel op dat de meeste van de geplande acties voor ruimtelijke ordening en een duurzaam woon- en grondbeleid, alsook om vlotte en veilige verkeersstromen na te streven vorig jaar niet werden uitgevoerd. Verder blijkt dat de acties voor een betere dienstverlening aan de inwoners in grote mate niet werden gerealiseerd. Twee maanden geleden berichtten we reeds over de forse kritiek van Audit Vlaanderen, die in 2016 een audit uitvoerde bij gemeente en OCMW van Zoersel. Hun voornaamste kritiek ging over het wederzijds gebrek aan vertrouwen tussen administratie en politiek. Wat ons daarbij vooral stoorde, was dat er vanuit de administratie al wel een aanzet gegeven werd om tot een evaluatie van de problemen te komen en een opdracht voor externe begeleiding te formuleren, maar vanuit de politiek nog niet.

 


Op de gemeenteraad van 23 mei kregen we van burgemeester Liesbeth Verstreken te horen dat het schepencollege nog steeds geen initiatief nam om een voorstel tot oplossing voor de problemen op papier te zetten. Is het water tussen administratie en de meerderheidspartijen zo diep in Zoersel dat een oplossing voor de problemen niet haalbaar is? Of is de huidige bewindsploeg gewoon niet geïnteresseerd in een goede samenwerking met de administratie?