Hoger beroep tegen Albert Heijn aan Rodendijk

14 September 2022

Hoger beroep tegen Albert Heijn aan Rodendijk

Ondanks twee weigeringen van het schepencollege blijft Albert Heijn bij haar plannen om een supermarkt uit te baten achteraan het terrein van de voormalige meubelzaak Interieurs Rodendijk 18 vlak tegen het beschermde Zoerselbos. De eerste weigering van het college om hiervoor een vergunning te verlenen werd in beroep bijgetreden door de Deputatie van de provincie Antwerpen. Tot onze grote verbazing werd een tweede beroep wel ingewilligd door de Deputatie.

Na juridisch advies besliste het schepencollege om zich niet neer te leggen bij de beslissing van de Deputatie en beroep aan te tekenen bij de hoogste beroepsinstantie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze zal uiteindelijk beslissen over de aanvraag.
Groen wil geen grote supermarkt op de Rodendijk omdat deze te veel verkeer aantrekt op de nu al zo drukke Rodendijk. Bovendien hoort een supermarkt thuis in onze dorpskernen, waar ze gemakkelijk te voet of met de fiets bereikbaar is.