Kaalkap in de Eikenlaan?

20 Juli 2011

Kaalkap in de Eikenlaan?

Onder deze sensationele titel publiceerde 'Blauw Zoersel' enkele weken geleden een artikel dat bol staat van de onwaarheden of nog erger? We hebben niet de

gewoonte te reageren op dit soort van aantijgingen, maar deze keer is duidelijk een grens overschreden. Enkele voorbeelden:

 • 'Alle
  bomen van de Eikenlaan in Halle, tweemaal
  350
  , gingen eraan.'

  We dagen het raadslid uit om dat te staven. Nadat de gemeentelijke
  groendienst gewezen had op de slechte staat van een aantal bomen en het
  gevaar voor takbreuk, werd een vergunning aangevraagd om 114 eiken te vellen.
 • 'Dit
  was in de begroting 2011 opgenomen, ergens goed verstopt.'
  Verstopt? Dan toch alleen maar
  voor wie niet kan lezen. In het overzicht van de beleidsdoelstellingen
  (een document van slechts 4 pagina's) staat letterlijk: "10.1.2: Vellen
  zieke bomen en heraanplanting in de Eikenlaan".
 • 'Op
  eenvoudig advies van niet-experts wordt besloten tot een verschrikkelijke
  ecologische amputatie van een dorp!'
  We noteren daaruit dat onze gemeentelijke
  groenambtenaren als niet-experts worden bestempeld. We noteren echter
  eveneens dat de schrijver van het artikel geen rekening houdt met de
  adviezen van de deskundigen van de Vlaamse agentschappen 'Ruimte en
  Erfgoed' en van het 'Agentschap voor Natuur en Bos'. Beiden oordelen ze dat
  de velling en vervanging verantwoord is.
 • 'Onze
  fractie zit niet stil en heeft een expert ingezet.'
  Sorry, Blauw Zoersel, maar omdat
  ook iedereen in het schepencollege het betreurt dat deze bomen zouden
  moeten worden geveld, stelde dit college bijkomend nog een extra
  onafhankelijk expert aan. Zijn conclusie: 83 eiken zijn zodanig uitgeleefd
  of gevaarlijk dat ze best worden verwijderd.

Blijkbaar
was de drang naar sensatie groter dan de wil om het onderwerp sereen te
behandelen. Blauw Zoersel wilde dan ook niet wachten op de voorstelling van het
rapport door de aangestelde deskundige zelf voor alle gemeenteraadsleden op 21
juni.

Bij
dit alles wordt smalend gedaan over de enige echte reden waarom deze maatregel
wordt overwogen. Inderdaad, op deze druk bereden baan (het gaat over het stuk
tussen De Toverfluit en de Lemmekensbaan) zou het afbreken van een zware tak
zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. We moeten daar geen plaatje bij schetsen.

Fantasie? Onze brandweer en groendienst kunnen u vertellen dat na quasi elke
zware storm daar moet worden opgetreden. Enige dagen geleden verpletterde een
zware tak nog enkele kinderen in een park elders in Vlaanderen.