Kari De Cordt

Steunend lid van Groen Zoersel

Student sociaal cultureel werk

Beleidsinteresses: jeugd, milieu, armoede

Na het behalen van haar bachelor diploma production management aan het RITCS startte Kari met een tweede bacheloropleiding, sociaal cultureel werk. Tijdens haar vrijwilligerswerk bij Poverello ervaarde ze wat armoede in de praktijk betekent. Kari wil zich inzetten voor een samenleving waarin niemand aan de kant moet blijven staan.

Groen wil dat de gemeente een tand bijsteekt om armoede en sociale uitsluiting uit te bannen, met specifieke aandacht voor kinderarmoede. We pleiten ervoor om, in plaats van het leefloon, de zogenaamde ‘budgetstandaard’ te hanteren. Dit is het bedrag dat een gezin nodig heeft om op een minimaal aanvaardbare manier te kunnen deelnemen aan de samenleving.

 

 

Dit gebeurt door voldoende aanvullende steun bovenop het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen, het pensioen of de werkloosheidsuitkering.

 

 

 

Concreet gaat het om huur- en verwarmingstoelagen, tegemoetkoming voor medische kosten, schoolkosten of eenmalige duurzame uitgaven.