Katrien Seynaeve - Gemeenteraad

Katrien Seynaeve is gemeenteraadslid 

Zelfstandige coach en consulent
Beleidsinteresses: inspraak en participatie, bestuurlijke organisatie, samenleven en diversiteit, sociaal beleid en (ouderen)zorg

Katrien vertegenwoordigt de Groenfractie. Zij is al meer dan 12 jaar bestuurslid. Ze engageert zich om mee haar tanden te zetten in ‘onze’ groene dossiers, maar ook een constructief inhoudelijke bijdrage te leveren aan thema’s waar ze expertise in heeft zoals lokale (sociale) economie. Daarnaast houdt ze het vizier open voor diverse signalen vanuit de bevolking.

Katrien Seynaeve is al meer dan 12 jaar een trouw bestuurslid van Groen Zoersel. Ondernemen met een hart voor mens, milieu en maatschappij, dat is haar motto als zelfstandig consultant. Vanuit haar jarenlange ervaring in de sociale economie coacht ze mensen en bedrijven in het maken van duurzame loopbaan- en organisatiekeuzes. Stilzitten staat niet in haar woordenboek. Ze beweegt zich in onze groene gemeente - én ver daar buiten - het liefst al lopend of al fietsend. Zo fietste ze ooit met haar man al tot in Crucea en Lora del Rio, respectievelijk onze Roemeense en Spaanse zustergemeentes.
De klimaatverandering baart haar, net als ieder van ons, grote zorgen. De lange hete zomer van 2018 heeft ons nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Het is niet vijf voor maar één voor twaalf of zelfs nog later.

Eén van de top prioriteiten van Groen Zoersel is de uitvoering van een ambitieus en breed gedragen lokaal klimaatplan. Onder onze impuls ondertekende de gemeente het Burgemeestersconvenant, waarmee we willen dat de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2030 met 40 % vermindert. Er bestaan echter genoeg convenanten en verdragen op papier. Nu primeren concrete acties, waar zowel burgers, overheden, als bedrijven samen hun schouders onder zetten. Groen Zoersel kiest voor maatregelen met een zo groot mogelijke impact, geen ‘doekjes voor het bloeden’. Hierbij hoort resoluut de keuze voor duurzame energie, via windmolens waar mogelijk en zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen en bedrijven. We willen dat burgers nog meer ondersteund worden in energiezuinig wonen, zoals bij het plaatsen van dakisolatie. Investeringen in LED-verlichting verdienen op langere termijn zichzelf terug.

Groen kijkt immers verder dan de korte termijn van één legislatuur. Kiezen voor Groen is kiezen voor een gezonde leefomgeving voor onszelf, onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties.