Klimaatopwarming grootste bedreiging voor wereldeconomie

14 Februari 2016

Op 14 januari 2016 bracht het World Economic Forum (Davos) de 11de editie van het   uit. Deze jaarlijkse studie lijst de belangrijkste uitdagingen voor de wereldeconomie op. Voor dit rapport analyseerden 750 risico-experts 29 globale problemen en hun mogelijke impact op de wereldeconomie in de komende 10 jaar. Klimaatopwarming en massale onvrijwillige migratie kwamen hier uit de bus als belangrijkste obstakels.Global Risks Report

Voor het eerst voert een milieuprobleem - klimaatverandering - de lijst aan van uitdagingen met de grootste impact. Klimaatverandering is immers sterk verweven met andere problemen zoals migratie en instabiliteit. Ook andere risico's zoals water- en voedseltekorten, overstromingen en beperkte economische groei kunnen het gevolg


Brede waaier aan problemen
Dat de klimaatverandering als grootste probleem wordt gezien, betekent echter niet dat de andere risico's er minder op zijn geworden, waarschuwt het Wereld Economisch Forum (WEF). Integendeel: de waaier aan risico's is breder dan ooit, van milieuproblemen tot geopolitieke en economische bedreigingen.

Volgens het rapport is er ook steeds meer bewijs dat de verschillende risico's met elkaar verbonden zijn. Die verbanden worden ook sterker, met name tussen de klimaatverandering en bijvoorbeeld onvrijwillige migratie of instabiliteit, en hebben vaak "grote en onvoorspelbare gevolgen".

Beleidsinstrumenten
Het is belangrijk dat politieke leiders die verbanden kennen om hun acties te plannen en zich schrap te zetten, stelt het rapport. "We weten dat de klimaatverandering andere risico's zoals migratie en instabiliteit versterkt, maar dat zijn absoluut niet de enige verbanden die snel evolueren en maatschappijen raken, vaak op onvoorspelbare manieren", zegt Margareta Drzeniek-Hanouz van het WEF.

Blijkbaar heeft de Zoerselse meerderheid geen oog voor deze verbanden. Waarom weigert zij anders het ondertekenen van het 'Burgemeestersconvenant', waarmee gemeenten zich engageren om de uitstoot van CO2 met minstens 20 % terug te dringen tegen 2020? Met het argument dat Zoersel al genoeg doet... We citeren daarom nog even de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): 'Het Burgemeestersconvenant is geen vodje papier voor besturen met een halfhartig engagement. Het is voor besturen die actief willen werken aan de toekomst van hun lokale gemeenschap en tegelijk van heel onze Europese en zelfs mondiale

Bronnen:
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/14/klimaatopwarming-grootste-bedreigingvoor-wereldeconomie
http://diplomatie.belgium.be/nl/Newsroom/Nieuws/Perscommuniques/os/2016/01/ni_270116_klimaatopwarming_en_migratie.jsp