Klimaatplan voor Zoersel

06 Oktober 2019

Klimaatplan voor Zoersel

Liefst 80 % van het wereldwijde energieverbruik houdt verband met stedelijke en gemeentelijke activiteiten. Om die activiteiten zo duurzaam mogelijk in te vullen, is de gemeente Zoersel volop bezig met het opstellen van een klimaatactieplan.

Dit plan stippelt een beleid uit om tegen 2030 40 % minder CO2 uit te stoten (van 74.084 ton in het refertejaar 2012 naar 44.450 ton in 2030), en te evolueren naar een duurzame en klimaatneutrale gemeente.

Om deze doelstelling te behalen, hebben we de hulp van alle inwoners van Zoersel nodig. Via deze enquête willen we bekijken welke klimaatacties onze inwoners, organisaties en bedrijven nu al zelf ondernemen.

Daarnaast bekijken we (gelijktijdig) wat de gemeente doet en welke acties wij als overheid nog kunnen opzetten om deze doelstellingen te behalen.
Die resultaten worden samengebracht en meegenomen tijdens de opmaak van het klimaatactieplan.

U kunt deze enquête invullen tot 20 oktober 2019.

Alvast bedankt om deel te nemen!

Deel uw ideeën voor het gemeentelijke klimaatactieplan: http://bit.ly/enqueteklimaatplanzoersel