Krekelenberg wordt fietsstraat

11 December 2022

Krekelenberg wordt fietsstraat

Enkele maanden geleden gaven een aantal inwoners van de wijk Meerheide tijdens een bewonersvergadering aan dat er nood is aan bijkomende maatregelen om de verkeersveiligheid in de wijk te verhogen.

Een online bevraging bij bewoners en gebruikers van de straten uit de wijk Meerheide gaf hetzelfde resultaat. Zowat drie op vier die de bevraging invulden vond de huidige verkeerssituatie in de Krekelenberg, Smissestraat of Doelen niet goed.

De bewonersvergadering en de online bevraging toonden aan dat er een brede vraag is om in de Krekelenberg een fietsstraat in te voeren. Het is een vaak gebruikte verbindingsweg voor fietsers richting secundaire scholen in Malle. Op voorstel van het schepencollege ging de gemeenteraad van 29 november dan ook akkoord met deze ingreep.

Over twee andere vragen die naar boven kwamen uit de bewonersvergadering vraagt het gemeentebestuur graag de mening van de ganse wijk: de uitbreiding van de zone 30 en het inrichten van de Smissestraat, Doelen, Boogstraat en Pijlstraat als fietsstraat. Voor deze vragen loopt momenteel een online enquête.