Maak kennis met het NIP Zoerselbos op 26 april

25 Maart 2014

Maak kennis met het NIP Zoerselbos op 26 april

Wie de afgelopen maanden Zoerselbos bezocht, stuitte wel eens op werken in uitvoering. De werkzaamheden kaderen allemaal in het Natuurinrichtingsproject (afgekort NIP) Zoerselbos. Dit waardevol project kan rekenen op de steun van Groen en het Zoersels gemeentebestuur. Het breidt de biodiversiteit uit van één van de Vlaamse topbossen. Het NIP Zoerselbos streeft naar herstel van natuur en het natuurlijk milieu met aandacht voor zachte recreatie en erfgoedwaarden. De eerste werken startten in 2012. Toen werden exoten bestreden om plaats te maken voor natuurlijke bosvegetatie. Oudere bomen werden geringd en de toplaag van enkele hooi- en weilanden afgeschraapt om zeldzame vegetaties te laten ontwikkelen.In 2013 werden wandel- en fietspaden en dienstwegen gevoelig verbeterd. De Hallebaan werd volledig heringericht. Fietsers en voetgangers in het Emmapadje kunnen de opwaardering van het Schijn-beekdal tussen Zoerselbos en de trage weg ondertussen goed merken. Poelen en slenken werden er uitgediept, de oever langs het Schijn verbreed waardoor er een grotere variatie aan planten ontstaat en nieuwe poelen uitgegraven.

De komende jaren volgen nog belangrijke werken. De planning voorziet o.a. de aanleg van een nieuwe hoofdparking, een bufferwal langs de E34, een kwalitatieve alternatieve route voor ruiters, en de opwaardering van de centrale route voor wandelaars en fietsers in de Halse Dreef.

Groen laat je graag kennis maken met het NIP Zoerselbos. Doe mee aan onze wandeling op zaterdag 26 april langs een aantal opmerkelijke realisaties. We komen samen om 14 uur voor het Bezoekerscentrum. Leo Cautereels, voorzitter van de vzw Vrienden van het Zoerselbos, zorgt voor het onthaal. Daarna volgt een rondwandeling met een deskundige gids. Laarzen zijn van harte aanbevolen. Omdat we ons buiten de gewone wandelpaden begeven, zijn honden niet toegelaten, ook niet aangelijnd.