Massaal buurtprotest tegen uitbreiding Domein Martinus

16 Februari 2017

Massaal buurtprotest tegen uitbreiding Domein Martinus

Domein Martinus aan de Liefkenshoek in Halle bestaat momenteel uit een congrescentrum met 10 zalen, een feestzaal voor 400 personen en een hotel met 38 kamers. Omdat het een zonevreemd bedrijf is dat voornamelijk in landschappelijk waardevol agrarisch gebied ligt, geeft het gemeentebestuur door de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) de uitbaters de mogelijkheid de capaciteit te verdubbelen. gemeenteraadslid Marc De Cordt en voorzitter Emery Frijters voor Domein Martinus Groen is van oordeel dat het bedrijf zich verder mag ontwikkelen, zolang het past binnen de draagkracht van de omgeving. Maar de geplande uitbreiding tot een congrescentrum met 16 modulaire feestzalen, een grote feestzaal voor 800 personen en een hotel met 80 kamers legt te veel druk op de omwonenden en de omgeving. Vooral de toenemende verkeersstromen baren ons grote zorgen. Als enige partij stemde Groen tijdens de gemeenteraad van 15 november tegen het RUP in opmaak.

Ondertussen hebben tal van omwonenden zich verenigd in het buurtcomité Liefkenshoek. Ze willen bezwaar indienen tegen het RUP en plannen andere acties. Wij hopen dat het protest van het buurtcomité meerderheidspartijen N-VA en CD&V laat inzien dat het RUP Domein Martinus in haar huidige vorm veel te grootschalig is en aangepast moet worden. Zolang dit niet gebeurt, blijft Groen zich verzetten tegen de geplande uitbreiding.