Medelaar krijgt brede fietssuggestiestroken

30 November 2021

Medelaar krijgt brede fietssuggestiestroken

Op de rijbaan van het gedeelte van de Medelaar tussen de Gestelsebaan en Heidehoeven bevinden zich momenteel geen markeringen die aandacht vragen voor fietsers. 

Een gescheiden fietspad zou de ideale oplossing zijn voor meer verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers in dit deel van de straat. De realisatie hiervan wordt thans onderzocht in het kader van de geplande rioleringswerken.

Om de verkeersveiligheid op korte termijn te verbeteren, zullen in het gedeelte van de Medelaar tussen de Gestelsebaan en Heidehoeven brede fietssuggestiestroken met onderbroken belijning naar Nederlands model worden aangebracht. Ze moeten samen met fietspictogrammen voor een optische versmalling van de rijweg zorgen en automobilisten extra attent maken op de aanwezigheid van fietsers. Buurgemeente Lille heeft al positieve ervaringen met deze nieuwe vorm van fietssuggestiestroken.

Het aanbrengen van de fietssuggestiestroken wordt in het voorjaar van 2022 voorzien.