Meer verkeersveiligheid in Halle

22 Mei 2020

Meer verkeersveiligheid in Halle

Meer verkeersveiligheid in Liefkenshoek, Watermolen en Pannenhuisstraat In Liefkenshoek en Watermolen waren er in het verleden veel klachten over sluipverkeer en overdreven snelheid, wat door metingen werd bevestigd. Zo telde men einde 2018 maar liefst gemiddeld 1.998 voertuigen per dag in Liefkenshoek en reed 15 procent van de wagens in Watermolen meer dan 65 km/uur.

Na overleg met de bewoners besliste het schepencollege om tijdens een proefperiode van zes maanden volgende maatregelen te nemen:

  • enkelrichting in Liefkenshoek tussen het kruispunt met Driesheide en het kruispunt met Watermolen/Sniederspad (in de rijrichting van Watermolen/Sniederspad komende van Driesheide)
  • enkelrichting in Watermolen tussen het kruispunt met Driesheide en Liefkenshoek/Sniederspad (in de rijrichting van Driesheide komende van Liefkenshoek/Sniederspad)
  • afsluiten van de Pannenhuisstraat voor doorgaand verkeer

Zowel Liefkenshoek, Watermolen als de Pannenhuisstraat blijven in beide richtingen toegankelijk voor fietsers en speedpedelecs. Voor hen werden een aantal veiligheidsingrepen (o.a. paaltjes in de bochten) uitgevoerd. Een betere plaatsing van de bestaande verkeerskussens in Liefkenshoek en twee nieuwe verkeerskussens in Watermolen moeten voor een verlaging van de snelheid zorgen. Verderop ter hoogte van de Oelegembaan werden ook nog twee verkeerskussens aangebracht.
 


In een latere fase volgen in de richting van Oelegem en Zandhoven nog bijkomende maatregelen in samenspraak met de gemeenten Ranst en Zandhoven.