Meerderheid steunt motie vervoersregio Antwerpen niet

25 April 2016

Op de gemeenteraad van 19 april vroeg Groen een duidelijk positief antwoord van Zoersel op de oproep van de Antwerpse mobiliteitsschepen Koen Kennis, om samen met 42 omliggende gemeenten een vervoersregio op te starten. Zo'n samenwerking moet zorgen voor een betere mobiliteit in de hele regio.   De motie bevat volgende kernpunten:

 

Zoersel vindt meer samenwerking en overleg binnen de regio nodig;

  • Zoersel is van mening dat er zeker aandacht moet besteed worden aan aspecten zoals een gezonde leefomgeving, gegarandeerde bereikbaarheid en het stimuleren van verplaatsingen met trein, tram, bus, fiets en te voet;
  • Zoersel dringt aan op een breed overleg, waarin ook burgerbewegingen en organisaties die met mobiliteit bezig zijn worden betrokken;
  • Zoersel vraagt aan de Vlaamse en federale overheid om voldoende middelen te voorzien voor initiatieven die een antwoord bieden op het mobiliteitsprobleem

 

Onze motie werd niet gesteund door de meerderheidspartijen. Burgemeester Liesbeth Verstreken verklaarde tijdens de gemeenteraad dat Zoersel wel zal deelnemen aan de vervoersregio, maar dat N-VA en CD&V een motie op lokaal niveau hierover niet geschikt vinden.

 

Groen vindt het niet goedkeuren van de motie een gemiste kans om van Zoersel één van de trekkers van een project te maken, dat aan een oplossing moet werken voor de enorme mobiliteitsproblemen in onze regio.