Meerjarenplan OCMW: Groen onthoudt zich

22 December 2013

Het OCMW heeft een goed uitgewerkt meerjarenplan gemaakt voor de periode 2014-2019. Dit is het resultaat van een goede samenwerking tussen de verschillende diensten van het OCMW, de secretaris en de financiële beheerder.   Zeker, er staan ambitieuze actiepunten in dit meerjarenplan, zoals de focus op integratie en activering van kansengroepen en de vormgeving van een zorgbeleid in samenwerking met verschillende partners.  Helaas worden een aantal andere uitdagingen uit de weg gegaan. Ondanks de klemtoon op 'de vergrijzing' in het meerjarenplan en de voorafgaande omgevingsanalyse vinden we geen enkele concrete actie over dit thema terug. Om mensen langer thuis te laten wonen, is een uitgebreide thuisdienst zeer belangrijk. Denk maar aan warme maaltijdbedeling, poetsdienst, gezinshulp, ... Een uitbreiding van deze diensten is budgettair niet voorzien in de komende zes jaar. Sterker nog: het vrijgekomen budget door twee gepensioneerde medewerkers niet te vervangen, wordt niet gebruikt om de dienstverlening op peil te houden.  Er zal weliswaar "onderzocht" worden of een dienstencentrum nut heeft, waar dit reeds bewezen is in vergelijkbare gemeenten zoals Brasschaat, Brecht en Malle, maar er zijn geen middelen voorzien voor de realisatie ervan.

  Beide uitdagingen niet budgetteren zien wij als een gebrek aan langetermijnvisie. Daarom onthield Groen OCMW-raadslid Emery Frijters zich bij de stemming.