Motie invoering statiegeld niet goedgekeurd

20 Mei 2015

De zwerfvuil opruimactie op 28 en 29 maart maakte het nogmaals duidelijk. Zwerfvuil is een problematiek die ook Zoersel treft. Op veel plaatsen bestaat zwerfvuil voornamelijk uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen. Het tast het straatbeeld aan, heeft een negatief effect op het milieu en veroorzaakt extra kosten voor de gemeenten. Statiegeld zorgt er voor dat het merendeel van de drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen wordt ingeleverd en niet als zwerfvuil eindigt. Ze krijgen opnieuw een 'waarde' via een statiegeldsysteem, waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid worden. In andere landen zoals Duitsland, Nederland, Zweden, Denemarken en Finland werkt het systeem van statiegeld op lege blikjes en PET-flessen goed. De Vlaamse regering laat momenteel een impactstudie uitvoeren i.v.m. de invoering van statiegeld op lege blikjes en PET-flessen. Groen stelde op de gemeenteraad van 19 mei voor dat Zoersel aan de Vlaamse regering vraagt om bij de analyse van de studie rekening te houden met de opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen en de kostenbesparing indien statiegeld wordt ingevoerd, lokale besturen te betrekken in het besluitvormingsproces en het belang van een kwalitatief leefmilieu voor burgers mee te nemen in de besluitvorming.

De Groen motie werd enkel gesteund door de oppositiepartijen. N-VA schepen van milieu Koen Paredaens verklaarde weliswaar dat het schepencollege voorstander is van de invoering van statiegeld, maar vond het niet nodig om hierover een brief te sturen aan bevoegd minister Joke Schauvliege. Hij werd hierin bijgetreden door CD&V-fractieleider Roel Van Elsacker.